Avgiftshöjning 1 januari 2023

Det beslutades vid senaste styrelsemöte som hölls den 21 november att det tyvärr är nödvändigt att höja årsavgiften med 8 %, från och med 1 januari 2023, detta är för att täcka ökade kostnader för bl.a. sophantering, vatten och avlopp men även också för framtidigt...

Brevrösta för årsmötet

Årets stämma genomförs genom obligatorisk poströstning. Material för brevröstningen delas ut nästa vecka. I samband med det kommer också mer information på webben. Normalt brukar Brf Pyramiden ha sin årliga stämma 27 februari i föreningslokalen. Men fortfarande råder...

Fibernät i Pyramiden

Fibernät ger bäst tillgång till framtidens digitala tjänster Sydantenn o. Tele AB i samarbete med Brf PyramidenInformerar.Brf Pyramiden i Malmö står inför en spännande framtid, då fiber skall installeras till alla lägenheter.Start av detta projekt blir i Januari...

Dränering av garaget

Vad händer i trädgården bakom hus 34 och på parkeringen? Vi hade upptäckt att det under en längre tid hade vatten trängt genom väggen i garaget, detta vattnet kom utifån trädgården måste vara regnvatten eller grundvatten, fler medlemmar hade också berättat om detta...