Brevrösta för årsmötet

Årets stämma genomförs genom obligatorisk poströstning. Material för brevröstningen delas ut nästa vecka. I samband med det kommer också mer information på webben. Normalt brukar Brf Pyramiden ha sin årliga stämma 27 februari i föreningslokalen. Men fortfarande råder...

Fibernät i Pyramiden

Fibernät ger bäst tillgång till framtidens digitala tjänster Sydantenn o. Tele AB i samarbete med Brf PyramidenInformerar.Brf Pyramiden i Malmö står inför en spännande framtid, då fiber skall installeras till alla lägenheter.Start av detta projekt blir i Januari...

Dränering av garaget

Vad händer i trädgården bakom hus 34 och på parkeringen? Vi hade upptäckt att det under en längre tid hade vatten trängt genom väggen i garaget, detta vattnet kom utifån trädgården måste vara regnvatten eller grundvatten, fler medlemmar hade också berättat om detta...

Tvättplatsen

Vad händer i garaget nu för tiden, nya regler från EU har gjort att bättra oljeavskiljare måste installeras, så styrelsen har beslutat att i samband med installation av nya oljeavskiljaren, målar vi golvet och väggar på tvättplatsen, vist blir det fint....