Ordningsregler och stadgar

Höga ljud
Normalt ska det vara tyst i husen mellan 22.00 och 07.00. Om du planerar fest eller liknande, tänk på att informera dina grannar i god tid.

Spikning, borrning och skruvning i väggar får ske på följande tider

Måndag – Fredag mellan 08.00 – 20.00.
Lördagar mellan kl. 10.00 – 15.00.

Det får alltså inte ske på sön- och helgdagar samt på vardagar efter kl. 20.00 och före kl. 08.00.

Ta hänsyn till dina grannar.

 

Port och trapphus
Dörrmattor, skor och dylikt får inte placeras utanför ytterdörr.

Se till att portdörren går i lås efter dig när du går in i eller ut ur huset.

Cyklar och barnvagnar
Portar och trapphus är klassade som utrymningsvägar vid brand. Därför får inte cyklar, barnvagnar eller dylikt förvaras där. Föremål som placeras i port eller trapphus kan komma att flyttas av oss utan förvarning.

Rökning
Rökning är inte tillåten i portar, hissar, förråd eller andra gemensamma utrymmen.

Balkonger
Det är inte tillåtet att mata fåglar, skaka mattor eller dylikt, aska eller fimpa från balkongen. Kolgrill får ej användas på balkongen. Blomlådor får inte hänga utanför balkongräcket.

Gårdar
Tänk på att gårdarna är gemensam utemiljö och inte en rastplats för katter eller hundar. Om du ska grilla – tänk på att visa hänsyn mot era grannar. Motorcyklar och mopeder får inte parkeras på gården. Cykling är inte tillåten på gården, barns lek på cykel är tillåten

Miljörum
Varje enskild medlem och/eller hyresgäst har ett ansvar för sopsorteringen i miljörummen. Skrymmande föremål som kartonger måste skäras sönder innan de placeras i sopkärlen.

Det finns container till stora föremål och grovsopar bakom hus 36.
Miljöhuset kamerabavakas, och vi tar ut en avgift om Du felsorterar eller ställar stora förmål i miljöhuset istället för i containern.

 

Ni kan även köra ut till Bunkeflos återvinningsstaion. Gå in o se karta på www.sysav.se

Föreningens stadgar hittar Du om Du klickar här

Brf Pyramiden | Uddeholmsgatan 30-36 | 214 50 Malmö facebookbutton