Energispartips

  • Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor och lågenergilampor och släck när ljuset inte behövs.
  • Rumstemperaturen bör ligga kring 21 grader. Varje extra grad ökar kostnaden med drygt fem procent. Skruva ner värmen på natten eller om du ska resa bort.
  • Sätt aldrig bara ett element på full värme om det finns flera element i rummet. Det är bättre ekonomi att ha alla element på svag värme.
  • Låt inte vattnet rinna när du borstar tänderna. Stäng också gärna av vattnet medan du tvålar in dig. Handdisk under rinnande varmvatten kan sluka dubbelt så mycket energi som maskindisk.
  • Duschar du i fem minuter istället för en kvart minskar du årsförbrukningen med 1 500 kilowattimmar, vilket motsvarar nästan 3 000 kronor.
  • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen, -18 grader i frysen och +12 grader i svalen, Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning. Ställ aldrig in mat som inte har svalnat, varm mat tvingar aggregatet jobba i onödan. Tina gärna mat i kylen.
  • Kokning med locket på grytorna drar bara en tredjedel så mycket energi jämfört med om lock saknas.
  • Stäng av apparater du inte använder. Att bara försätta dem i stand-by kan kosta dig nästan 1 000 kronor om året.
  • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen
  • Energimyndigheten hittar du fler tips på hur du minskar din energiförbrukning.
BRF Pyramiden | Uddeholmsgatan 30 | 21450 Malmö facebookbutton