Stämman 2021

Brf Pyramidens stämma är planerad till slutet av februari, men i år genomförs den genom obligatorisk brevröstning.

Brf Pyramidens styrelse beslutade den 1 februari att årets stämma ska genomföras genom brevröstning. Stämman är planerad till den 28 februari och den 28 februari kl.12.00 blir sista dag att lämna in sin brevröst.

Alla hushåll får ett brevröstningsformulär tillsammans med årsredovisningen senast den 10 februari