Vad är på G?

Höjning av avgifterna

Kära medlemmar, Vi står inför en utmaning som påverkar oss alla i vår bostadsförening. På grund av ökade kostnader för räntor och nödvändigt underhåll av våra fastigheter, ser vi oss tvungna att justera avgifterna. Från och med 1 juli kommer avgifterna att höjas med...

läs mer

Avgiftshöjning 1 januari 2023

Det beslutades vid senaste styrelsemöte som hölls den 21 november att det tyvärr är nödvändigt att höja årsavgiften med 8 %, från och med 1 januari 2023, detta är för att täcka ökade kostnader för bl.a. sophantering, vatten och avlopp men även också för framtidigt...

läs mer

Brevrösta för årsmötet

Årets stämma genomförs genom obligatorisk poströstning. Material för brevröstningen delas ut nästa vecka. I samband med det kommer också mer information på webben. Normalt brukar Brf Pyramiden ha sin årliga stämma 27 februari i föreningslokalen. Men fortfarande råder...

läs mer

Fibernät i Pyramiden

Fibernät ger bäst tillgång till framtidens digitala tjänster Sydantenn o. Tele AB i samarbete med Brf PyramidenInformerar.Brf Pyramiden i Malmö står inför en spännande framtid, då fiber skall installeras till alla lägenheter.Start av detta projekt blir i Januari...

läs mer

Dränering av garaget

Vad händer i trädgården bakom hus 34 och på parkeringen? Vi hade upptäckt att det under en längre tid hade vatten trängt genom väggen i garaget, detta vattnet kom utifån trädgården måste vara regnvatten eller grundvatten, fler medlemmar hade också berättat om detta...

läs mer

Tvättplatsen

Vad händer i garaget nu för tiden, nya regler från EU har gjort att bättra oljeavskiljare måste installeras, så styrelsen har beslutat att i samband med installation av nya oljeavskiljaren, målar vi golvet och väggar på tvättplatsen, vist blir det fint.

läs mer

Nytt cykelförråd

Nytt cykelförråd har blivit byggd, det går att hyra plats till vanlig cykel eller även lådcykel, det finns gott om plats, 230V uttag finns så att om Du har el-cykel går det att ladda cykelns batteri.

läs mer

Nya trappor

Gjutning av nya trappor till garage och till källare hus 30

läs mer
BRF Pyramiden | Uddeholmsgatan 30 | 21450 Malmö facebookbutton