Fibernät ger bäst tillgång till framtidens digitala tjänster

Sydantenn o. Tele AB i samarbete med Brf Pyramiden
Informerar.
Brf Pyramiden i Malmö står inför en spännande framtid, då fiber skall installeras till alla lägenheter.
Start av detta projekt blir i Januari 2021.
Behoven av snabba upp- och nedladdningshastigheter förväntas öka när nya smarta tjänster inom näringslivet och välfärden blir tillgängliga för företag och privatpersoner. Fiberkommunikation är byggt för detta och erbjuder idag garanterade bredbandshastigheter som klarar målet 1000 Mbit/s både som upp- och nedladdning. Men viktigare än så, är att kapaciteten hos en optisk fiber är i stort sätt obegränsad, och på det sättet representerar fiberinfrastruktur en framtidssäker investering.

Historien bakom fibernät

Det sägs att fiber är framtiden för kommunikation via TV, internet och telefon men vad är egentligen fiber och vilken är dess historia? Fiber möjliggör en både snabbare och säkrare tillgång till exempelvis internet tack vare överförbara digitala signaler. Dagens totala fibernät använder inte ens en procent av den totala kapacitet som finns. Den närmast obegränsade kapaciteten är en av fördelarna. Andra är att fiber är okänsligt för elektroniska störningar, och därmed driftsäkert samt att signalerna går i en hastighet av ljusets hastighet.

En gammal teknologi

Trots att fiber sägs vara framtiden, bygger det på en gammal teknik. Det handlar om att kunna styra ljuset, någonting som först demonstrerades av fransmännen Daniel Colladon och Jaques Babinet år 1842. Fiberoptik började sedan att användas inom både tandvården och sjukvården under 1920- och 30-talet. Bland annat blev optiken en tillgång under operationer då vårdpersonalen var i behov av bra ljus. Det var år 1963 som den japanska forskaren Jun-ichi Nishizawa föreslog att tekniken fiberoptik även skulle kunna användas för kommunikation.

Nobelpris för upptäckten

Nobelpriset i fysik år 2009 tilldelades Charles K. Kao som tidigare arbetade vid the British company Standard Telephones and Cables, STC. Tillsammans med kollegan George A. Hockham framförde han idén att fiberoptik var optimalt att använda vid kommunikation tack vare att förlusterna i fibrerna kunde minskas till under 20 decibel per kilometer. Kao räknade också ut hur fiberoptik mer exakt ska kunna leda ljus långa sträckor. Före upptäckten hade framförallt koppartråd används men fiber är billigare, tunnare och tillbehören som sändare är färre och drar mindre ström.

Glaset är kärnan i all form av fiberoptik. Glas består av kiseloxid som har en smältpunkt vid 1 800 grader celsius. Ett glas som en gång har smält kan inte återfå sin tidigare form när det har svalnat. Därför är det också möjligt att forma glasmassa till exempelvis bruksföremål som karaffer eller dricksglas. Redan under de gamla egyptiernas tid då faraonerna styrde landet lärde man sig bemästra glaskonsten. Det var under denna period som de första glasfönstren kom till. Sedan dess har fascinationen för glaset fortsatt.

Dagens leverantörer av fibernät

Glas är alltså något som är vackert, som kan användas i bruksföremål och för att optimera kommunikationen via telefon eller internet. Idag finns det flera leverantörer av fibernät på marknaden och vilket företag som du har möjlighet att välja bestäms bland annat av var du bor. Om du bor i lägenhet har hyresvärden eller föreningen förhandlat med olika leverantörer som verkar ditt område åt dig, huset eller lägenheten får också ett mervärde om det har fiberanslutning. Något som kan vara bra att tänka på för framtiden.

 

.