hljVar hittar jag föreningens Stadgar?

Föreningens stadgar hittar du om du klickar här

Var hittar jag föreningens årsredovisning?

Föreningens årsredovisning hittar du om du klickar här

Finns det några speciella önskemål innan godkännande av medlemskap?
-Nej, endast de sedvanliga, med fullständigt ifyllda handlingar. En kreditprövning görs av SBC. Om köparen inte har en inkomst sedan tidigare (t.ex. pga studier eller utlandsvistelse) kommer vi att be om ett aktuellt anställningsbevis från köparen innan vi kan godkänna överlåtelsen.

Vart skickas in och utträdesansökningar, är det till föreningen eller till SBC?
– Till SBC, som sedan vidarebefordrar handlingarna (inkl kreditprövningen) till styrelsen för granskning och godkännande.

Finns det några åtaganden för föreningens medlemmar som tex gårdsstädning?
– Nej. Vi har haft några sådana aktiviteter tidigare, men de har alltid varit frivilliga. Dessutom brukar vi varje år ordna en eller flera sociala aktiviteter, såsom gemensam grillning eller adventsfika.

Är alla 123 lägenheter bostadsrätter eller finns det hyresrätter också?
– Vi har enbart bostadsrätter

2013-2015 byttes stammarna, var det vattenstammar eller avloppsstammar eller både och?
– Både och

2021 friköptes tomten, hur har detta påverkat ekonomin?
–  Tomten är friköpt sedan April 2021, då höjdes även avgiften med 8%.

Finns det möjlighet att ladda el-bil?

– ja, vi har 4 st laddstolpar på parkeringsplatsen och 4 st laddstolpar i garaget

Vad är kostnaden för garageplats?
– 400 kr/mån (det tillkommer en extra avgift, för drift och underhåll, om en medlem vill använda laddstolpan, elförbrukningen läggs på avgiftsavin till lägenheten)

Vad är kostnaden för parkeringsplats?
– 200 kr/mån (det tillkommer en extra avgift, för drift och underhåll, om en medlem vill använda laddstolpan, elförbrukningen läggs på avgiftsavin till lägenheten)

Är det kö och i såfall hur lång?

– Ja vi har en kölista. Tiden beror givetvis på hur många som flyttar, men som det ser ut just nu minst 1 år för p-plats och 2 år för garageplats.

Vad ingår i månadsavgiften?

– Vatten, värme, bredband, TV(Sydantenns analoga basutbud), tvätt

Ingår bostadsrättstillägg till försäkringen?
– Ja

Har föreningen gemensam el?
– Ja gemensam el med individuell mätning. Kostnaden läggs på avgiftsavin, i efterhand

Hur ser föreningen på ekonomin?
– Svår fråga, och antagligen bättre riktad till vår ekonomiansvarige, Sara Gustafsson på SBC. Men ekonomin i föreningen är numera stabil efter några år med stora omkostnader (ffa stambytet ). Vi har god framförhållning vad gäller t.ex. lån, underhållsplan, så att vi kan undvika stora avgiftshöjningar framöver.

Har ni några planerade avgiftshöjningar och i såfall med hur många procent?
– Nej

Vad har ni för leverantör av kabel-TV?
– Sydantenn

Vad har ni för leverantör av bredband?
-Riksnet 

Vad har ni för förvaltare?

-SBC (Ekonomisk och teknisk)

Tillåter föreningen juridisk person?
– Nej.

Tillåter föreningen delat ägande, tex att barnet bor men föräldrar äger?
– Då krävs det antingen att minst 10% ägs av barnet, i det fallet.

Vad är det för kostnad att hyra gym och festlokal?
– För gymmet utgår en depositionsavgift på 500 kr för nyckeln och en engångavgift på 300 kr. Depositionen betalas givetvis tillbaka när nyckeln återlämnas.
– Föreningslokalen kostar 300 kr för ett dygn, alternativt 500kr för en helg

 

 

 

Brf Pyramiden | Uddeholmsgatan 30-36 | 214 50 Malmö facebookbutton