Felanmäla föreningens bredband – hur?

 1. Börja med att starta om all utrustning (router, PC)
 2. Om ovan inte hjälper så bör du testa en dator direkt i uttagen med kabel.
 3. Om nr2 inte hjälper så bör du kontakta Sydantenns support. Låt gärna PC:n vara direktinkopplad i fiberuttaget då Sydantenn inte felsöker trådlösa nätverk.

Sydantenns Support:
040 – 601 22 22

Öppettider:
08:00 – 21:00 måndag – fredag
11:00 – 16:00 lördag – söndag
11:00 – 16:00 övriga helgdagar

 

Vem svarar för underhållet?

Om du klickar här kan du se vem som svarar för vad om det är Brf eller Brh

 

 

 

Ingår bostadsrättstillägg till föreningens fastighetsförsäkring ?
-Ja

Förutom en hemförsäkring bör den som bor i en bostadsrättsförening ha ett så kallat bostadsrättstillägg som ersätter skador på det som medlemmen är ansvarig för. Ansvarsfördelningen avgörs av bostadsrättslagen och den enskilda föreningens stadgar. Lite förenklat innebär det att medlemmen ansvarar för allt synligt i lägenheten som innerväggar, golv, innertak, köksskåp och handfat.

Dessutom ansvarar medlemmarna för våtrummens tätskikt, även om de inte är synliga.

Läs mer om bostadsrättstilläg här

 

Om jag vill byta från 1 fas(230V) till 3 fas(230V/400V) – hur gör jag?

Om du vill byta till 3 fas, behövas en omkoppling av mätaren göras i källaren, ring då Elektroteam(Alexander) på 0709 79 52 55, kostnaden för detta står Brh för

 

Var hittar jag föreningens Stadgar?

Föreningens stadgar hittar du om du klickar här

Var hittar jag föreningens årsredovisning?

Föreningens årsredovisning hittar du om du klickar här

Hur gör jag för att hyra ut min lägenhet i andra hand?

Det är styrelsen i din bostadsrättsförening som tar beslut om andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning tillåts i högst 6 månader i taget. Andrahandsuthyrning är en överenskommelse mellan innehavaren och andrahandshyresgästen.

Vänligen observera att föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning, denna avgiften är 10% av prisbasbelopp

Ladda ned blankett/ansökan här

Hyra ut bostadsrättslägenhet i andra hand – vad gäller? – Läs här

Hur gör jag om jag vill boka föreningslokalen, hobbyrum eller om jag vill hyra föreningens släpvagn?

Föreningslokalen hyrs ett dygn i taget, ska städas efter, nyckeln återlämnas till styrelsen på vicevärdskontoret(brevinkast) senast kl. 10.00.
Lokalen kostar 300 kr per dag eller 500 Kr för en helg och tar max 45 personer.
Lokalen hyrs från Kl.10.00 till Kl.10.00(nästa dag)
Musik och fest måste avslutas senast kl.23.00

Släpvagn går att hyra och koster 100:- per dygn

Klicka här för förklaring på hur Du skal logga in och boka lokal

Boka här

Måste jag bli medlem i en förening när jag har köpt en bostad?

För att flytta in i en bostadsrättsförening måste köparen bli godkänd medlem i föreningen. Ansökan om medlemskap ska dessutom bifogas med överlåtelseavtalet i de fall överlåtelseavtalet inte omfattar detta.

Blanketten för medlemskap ska skickas till SBC för registrering – men beslutet om medlemskap tas av styrelsen som sedan meddelar sitt beslut till SBC.

Vad har SBC med din förening att göra?

Din förening kan anlita SBC för olika typer av förvaltningstjänster som:

Ekonomisk förvaltning

Genom att ta hjälp med den ekonomiska förvaltningen säkerställer SBC en effektiv och trygg hantering av föreningens ekonomi. Det kan handla om till exempel bokföring och bokslut, pantförskrivning, uthyrning av lokaler och utskick av avgiftsavier samt lånehantering.

Teknisk förvaltning

Om din förening anlitar SBC för teknisk förvaltning får ni hjälp att garantera fastighetens värde på sikt genom professionell planering för underhåll. Bland SBC´s övriga tjänster finns bland annat hjälp med energioptimering och löpande drift som säkerställer att era installationer används så effektivt som möjligt.

Fastighetsservice

I detta tjänsteområde ingår allt från trappstädning och trädgårdsskötsel till akut underhåll när något gått sönder.
För akuta fel kontakta SBCs kundtjänst på 0771-722 722 vardagar 07-21 eller jouren övrig tid

Felanmälan kan också göras online om Du klickar här: Felanmälan

Vem bestämmer avgiften?

Styrelsen fastställer avgiften så att de sammanlagda avgifterna ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i föreningen.

Avgiften fördelas sedan till bostadsrättshavarna enligt stadgarna.

 

Jag vill ha min faktura som e-faktura eller betala med autogiro, hur gör jag?

Ansökan om autogiro och ansökan om e-avi
Ansökan om autogiro och/eller ansökan om e-avi gör du enklast direkt via din Internetbank. E-avi gäller då från nästa avisering och autogiro gäller tidigast vid nästkommande kvartalsskifte. Autogiroansökan går även att göra via denna blankett.

Hur gör jag för att autogirot ska upphöra?

Kontakta SBC så avslutar vi ditt autogiro.

 

Hur gör jag för att ändra bankkontot som mitt autogiro dras ifrån?

SBC behöver ha en underskrift från dig på att du vill ändra bankkonto där dragningen ska ske, därför behöver du fylla i en ny ansökan och skicka till SBC.

Fyll i blanketten Medgivande till autogiro och skicka till SBC. Du kan även kontakta SBC så skickas hem en blankett.

Jag har ansökt om autogiro och undrar när det börjar gälla?

Om din autogiroanmälan kommer in före den 15:e i månaden kommer ditt konto att belastas samma månad. Kommer anmälan in efter 15:e i månaden så kommer ditt konto att belastas nästkommande månad.

 

 

Autogiro har inte dragits, varför?

Vi försöker vid tre olika tillfällen att dra pengarna. Har inte pengarna dragits trots detta bör du kontrollera med din bank och sedan kontakta SBC för att få en avi att betala avgiften på.

Jag har fått en påminnelse även fast jag har betalt fakturan, varför?

Kontrollera först att du betalat fakturan i tid. Kontrollera även att du betalat till rätt bankgiro eller plusgiro samt att du använt rätt fakturanummer.

Ordnar det sig inte, hör av dig till SBC så hjälper vi dig.

 

Jag har inte fått min e-faktura, vad ska jag göra?

Kontakta din bank så kan de hjälpa dig med detta.

 

Jag har inte fått några avgiftsavier?

Kontakta SBC så skickar vi ut nya avier till dig.

Jag har tappat bort mina avier, hur gör jag för att få nya?

Kontakta SBC så förser vi dig med nya avier eller med ett OCR-nummer som du kan använda vid betalning.

 

Kan jag skjuta upp betalningen på hyran?

Styrelsen avgörom du får uppskov på din avgift. Kontakta styrelsen .

Varför betalar jag hyra om jag köpt min bostadsrätt?

När man säger hyra är det i själva verket avgift man menar. Oavsett om man säger hyra eller avgift kan det ju verka lite märkligt att man ska betala en avgift för att använda något man faktiskt köpt.

Föreningen ska inte göra någon vinst på avgiften du som bostadsrättshavare betalar. Avgiften täcker kostnader för det som ägs och förvaltas av föreningen. På så sätt betalar ni tillsammans för det som ni utnyttjar gemensamt. Till exempel städning av trapphus, gräsklippning och snöröjning.

Men förutom löpande utgifter för olika tjänster täcker avgiften även utveckling och underhåll. För exempelvis stambyten eller renovering av fasader behöver föreningen lägga undan pengar.

De flesta föreningar är dessutom belånade. Kostnaden för de lånen ingår också i din avgift.

Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Du är alltså medlem i en ekonomisk förening! Det är den föreningen som äger själva fastigheten. Det är alltså inte så att du äger den lilla del av fastigheten som utgör din bostad. Det du äger är rätten att nyttja bostaden på obestämd tid.
Att ni genom bostadsrättsföreningen äger fastigheten innebär också att ni delar på ansvaret och risken. Om något behöver åtgärdas är det du och dina grannar som ansvarar för att lösa det. Det finns ingen hyresvärd att vända sig till.

Titta på film Varför betalar du hyra? i Riksbyggens E-utbildning Bo i bostadsrätt

Hur jag kan få ut pengar som jag har liggandes i min reparationsfond / ”inre underhållsfond”? 

Ladda ner blanket för uttag från inre underhållsfonden

Skal lämnas till styrelsen
Din reparationsfonds aktuella saldo finns angivet på senaste avgiftsavin.

 

Jag vill veta allt om överlåtelse

En överlåtelse är en övergång av äganderätt eller av rättigheten att nyttja någonting som ägs av någon annan. Överlåtelse kan ske till exempel genom köp, byte eller gåva.
Överlåtelse via privat försäljning av bostaden hos SBC
Tre överlåtelseavtal ska skrivas, ett till säljaren, ett till köparen och ett originalavtal som skickas till SBC. Vi vidarebefordrar handlingarna till föreningen för beslut. Om ni använder ett annat överlåtelseavtal än SBC´s behövs en separat ansökan om medlemskap.

Säljare och köpare meddelas föreningens beslut per brev.
Överlåtelse via försäljning av bostaden via mäklare

 • Mäklaren upprättar överlåtelseavtal, hanterar handpenning och kontaktar banken.
 • Mäklaren skickar in originalavtalet samt kompletterande handlingar (exempelvis fullmakt, bouppteckning, anställningsbevis) till SBC.

Överlåtelse av bostadsrätt som gåva
Vid gåva är det aldrig några pengar inblandade/någon köpeskilling eftersom bostadsrätten då överlåts just som en gåva.

 • Ett gåvobrev ska upprättas och skickas i original till SBC.
 • Överlåtaren kan skriva ett eget gåvobrev men det finns också att köpa på bokhandeln.

Om gåvotagaren inte är medlem ska ansökan om medlemskap bifogas.
Överlåtelseavgift?
När du köper eller säljer en lägenhet tar SBC ut en administrativ avgift enligt föreningens stadgar.

Av bostadsrättsföreningens stadgar framgår att föreningen äger rätt att ta ut en överlåtelseavgift på 2,5 procent av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs årligen av SCB på uppdrag av regeringen. Prisbasbeloppet varierar från år till år.

Överlåtelseavgiften debiteras säljare eller köpare beroende på vad som framgår av föreningens stadgar.
Vad är viktigt att tänka på vid en överlåtelse hos SBC
Det här ska skickas till SBC:

 • Vid köp – Ett original av avtalet.
 • Vid arv – En kopia på hela bouppteckningen och eventuellt testamente.
 • (Bouppteckningen måste vara registrerad hos Skatteverket)
 • Vid bodelning – Ett original av bodelningsavtalet.
 • Vid gåva – Ett original av gåvobrevet. Viktigt är även att ta reda på vem som enligt bostadsrättsföreningens stadgar är skyldig att betala överlåtelseavgift.

Läs vad ett gåvobrev behöver innehålla

 

Var kan jag hitta min avier/ocr-nummer?

Om du bor i bostadsrätt så kan du skapa ett konto på vår kundwebb – Mitt SBC. Där du bland mycket annat kan se dina avier med ocr-nummer.

Logga in på och läs mer om kundwebben

 

 

Har vi som boende rätt att vägra betala en avgiftshöjning om höjningen inte meddelats i förväg av styrelsen?

Någon skyldighet för styrelsen att i viss tid innan avgiftshöjning meddela bostadsrättshavarna den ändrade avgiften finns inte. Om de boende väljer att betala den gamla (lägre) månadsavgiften riskerar de att bli uppsagda på grund av förverkande.

Årsavgiften som fastställs av styrelsen brukar av bostadsrättsföreningarna delas upp i mindre belopp, vanligtvis månadsvis och kallas då månadsavgift.

Avgiften bestäms av styrelsen efter de grunder som anges i stadgarna. Års- eller månadsavgifterna ska täcka löpande utgifter som räntor, amorteringar, skatter, försäkringar, fastighetsförvaltning, el, vatten, uppvärmning, renhållning med mera samt avsättningar till fonder.

 

Har föreningen rätt att säga upp garagekontrakt om det råder misstankar om att garage används på ett felaktigt sätt?

Den medlem som hyr garaget, har inte rätt att använda garaget för annat ändamål än det avsedda. Det avsedda ändamålet med garaget är biluppställningsplats, inte förråd eller något annat. Garagehyresgästen har endast vad man kallar för ett indirekt besittningsskydd, vilket innebär att kontraktet för garaget alltid kan sägas upp till hyrestidens utgång.

För det fall hyresvärden (föreningen) inte har tillräckliga skäl för sin uppsägning kan hyresgästen ha rätt till skadestånd, vilket i den här typen av ärenden är maximerat till en årshyra. Det är viktigt att tänka på att föreningen måste behandla sina medlemmar lika. Det innebär att om en hyresgäst sägs upp på grund av felaktig användning ska även eventuellt övriga hyresgäster som använder garaget felaktigt sägas upp.

Hyresvärden (föreningen) har aldrig rätt att gå in i garaget utan hyresgästens tillstånd, om det inte är en nödsituation. Däremot kan en hyresvärd med hjälp av Kronofogden komma in och kontrollera att bostadsrättshavaren använder garaget för avsett ändamål.

 

Jag har fått en faktura på pantförskrivningsavgift, vad är det?

Pantförskrivningsavgift debiteras när den boende har lagt bostadsrätten som säkerhet vid banklån. Avgiften debiteras även när den boende lägger om sina lån på bostadsrätten.

Föreningen ansvarar för att förändringar gällande pantförskrivningar registreras i lägenhetsregistret för respektive bostadsrättsförening. Pantförskrivningsavgiften är en administrativ avgift som bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut om så anges i föreningens stadgar.

Av bostadsrättsföreningens stadgar framgår att föreningen äger rätt att ta ut en pantförskrivningsavgift på 1 % av prisbasbeloppet per pantförskrivning. Prisbasbeloppet fastställs årligen av SCB (Statistiska centralbyrån) på uppdrag av regeringen. (Prisbasbeloppet varierar från år till år.)

Läs mer på Bostadsrätternas webbplats om pantförskrivningsavgift

 

Hur får man ett lägenhetsutdrag/ lägenhetsförteckning? 

Du kan kontakta SBC online eller ringa SBC 0771-722 722

Handläggaren skickar lägenhetsutdraget till den adress som lägenheten ligger på.

Vad är en lägenhetsförteckning (lägenhetsutdrag)?
Styrelsen i bostadsrättsföreningen måste föra lägenhetsförteckning (lägenhetsutdrag). Förteckningen ska innehålla uppgift om varje lägenhets beteckning, belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen. Datum för registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen ska också anges liksom insats och bostadsrättshavarens namn. Dessa uppgifter ska föras in då en lägenhet upplåts med bostadsrätt.

Läs mer om lägenhetsförteckning (lägenhetsutdrag) hos Bostadsrätterna.se

 

 

 

Brf Pyramiden | Uddeholmsgatan 30-36 | 214 50 Malmö facebookbutton