Hur Du gör en bokning

Gör så här om Du vill logga in
Klicka på login

Fyll i lägenhetsnummer, detta hittar Du på Din avgifts-AVI

Det är INTE skatteverkets lägenhetsnummer som skal skrivas

men föreningens lägenhetsnummer eller objektnummer som det kallas

Lägenhetsnummer – Vad är det?

Informationsguide om lägenhetsnummer klicka här

Lägenhetsnummer är 3 siffror, exemplet nedan är lägenhet 015

 

Användernamn skrivas så här Lghxxx

Lösenord är lägenhetsnummer@brfpyramiden.se (lghxxx@brfpyramiden.se)

Sen klickar Du där det står Hej Lgh(dit lägenhetsnummer)

Det rekommanderas att Du ändra E-post adress och lösenord, detta gör Du om Du klickar på Profil

Skriv in Din E-post adress

Och sen klickar Du på Generera lösenord

Skriv in nytt lösenord i textfelten

Spara nya E-post adress och nya lösenordet om Du klickar på uppdatera profil

Sen kan Du klicka på Bokning om Du vill göra en bokning

BRF Pyramiden | Uddeholmsgatan 30 | 21450 Malmö facebookbutton