Lägenhetsnummer – Vad är det?

Det finns två  typer av lägenhetsnummer, bostadsrättsföreningens egna  lägenhetsnummer (objektsnummer) som är kopplat till respektive bostad och ett nationellt lägenhetsnummer som alla bostäder i flerfamiljshus har sedan några år tillbaka.

Objektsnummer (bostadsrättsföreningens egna lägenhetsnummer)
Objektsnumret är föreningens egna unika beteckning för respektive lägenhet och är en del av lägenhetsförteckningen som varje bostadsrättsförening enligt lag är skyldig att föra. I bostadsrättsföreningar används objektsnumret för aviseringar, pantsättning, upplåtelser och liknande. Som boende i en förening som förvaltas av SBC kan du se ditt objektsnummer här på Vår Brf eller på din avgiftsavi.

Nationellt lägenhetsnummer
Lägenhetsnumret är en del av din folkbokföringsadress och består av fyra siffror som enligt en ny adresstandard visar dels på vilken våning lägenheten finns, och dels var på våningen lägenheten finns. Lägenhetsnumret ska finnas anslaget i fastigheten, antingen på din dörr, på porttavlan eller på någon annan väl synlig plats. Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening om du inte vet vilket nummer din lägenhet har. 

Informationsguide om lägenhetsnummer