Vad händer i trädgården bakom hus 34 och på parkeringen?

Vi hade upptäckt att det under en längre tid hade vatten trängt genom väggen i garaget, detta vattnet kom utifån trädgården måste vara regnvatten eller grundvatten, fler medlemmar hade också berättat om detta för styrelsen.
Så styrelsen beslutade att det var dags att få koll på skicket av dräneringen runt garaget, eftersom inget hade gjorts på länge så befintliga dränering var inte till mycket nytta, så vi beslutade att få gjort om dräneringen, så att även den är i toppskick