Årets stämma genomförs genom obligatorisk poströstning. Material för brevröstningen delas ut nästa vecka. I samband med det kommer också mer information på webben.

Normalt brukar Brf Pyramiden ha sin årliga stämma 27 februari i föreningslokalen. Men fortfarande råder många restriktioner och riksdagen har genom tillfällig lagstiftning skapat möjligheten för bostadsrättsföreningar att genomföra sina stämmor genom obligatorisk brevröstning.

Brf Pyramidens styrelse beslutade om obligatorisk brevröstning den 1 februari. Material för poströstningen delas ut nästa vecka tillsammans med årsredovisningen och valberedningens förslag. Det ikryssade formuläret med brevröst ska lämnas i brevinkast på kontoret(finns på baksidan av hus30) senast den 28 februari.

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman.

Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer att:

  • Hållas tillgängligt hos föreningen
  • Skickas till medlem som ställt frågan
  • Publiceras på föreningens webbplats

Mer information om poströstningen och stämman kommer här på webbplatsen inom kort.