Höjning av avgifterna

Kära medlemmar, Vi står inför en utmaning som påverkar oss alla i vår bostadsförening. På grund av ökade kostnader för räntor och nödvändigt underhåll av våra fastigheter, ser vi oss tvungna att justera avgifterna. Från och med 1 juli kommer avgifterna att höjas med...

Brevrösta för årsmötet

Årets stämma genomförs genom obligatorisk poströstning. Material för brevröstningen delas ut nästa vecka. I samband med det kommer också mer information på webben. Normalt brukar Brf Pyramiden ha sin årliga stämma 27 februari i föreningslokalen. Men fortfarande råder...