Höjning av avgifterna

Kära medlemmar, Vi står inför en utmaning som påverkar oss alla i vår bostadsförening. På grund av ökade kostnader för räntor och nödvändigt underhåll av våra fastigheter, ser vi oss tvungna att justera avgifterna. Från och med 1 juli kommer avgifterna att höjas med...