Det beslutades vid senaste styrelsemöte som hölls den 21 november att det tyvärr är nödvändigt att höja årsavgiften med 8 %, från och med 1 januari 2023, detta är för att täcka ökade kostnader för bl.a. sophantering, vatten och avlopp men även också för framtidigt underhåll av föreningens alla hus och tekniska installationer.

VA-Syd kommer att höja vattenavgiften med 24% i Malmö, Som VA-Syd skriver på sin hemsida: Ökade kostnader för el, räntor och kemikalier leder till höjda VA-taxor i hela Sverige. I kommuner i elprisområde 4, i södra Sverige, där energi är som dyrast, påverkar detta mycket, avgifterna ska täcka drift men också resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnät och i anläggningar.