Avgiftshöjning 1 januari 2023

Det beslutades vid senaste styrelsemöte som hölls den 21 november att det tyvärr är nödvändigt att höja årsavgiften med 8 %, från och med 1 januari 2023, detta är för att täcka ökade kostnader för bl.a. sophantering, vatten och avlopp men även också för framtidigt...