Plattläggningen och ny belysning på baksidan av hus 30 vid ingången till kontoret