Vad behöver ett gåvobrev innehålla?

Vad behöver ett gåvobrev innehålla?

Ett gåvobrev ska innehålla:
•Vem som är givare
•Vem som är mottagare
•Vilken bostadsrätt och lägenhetsnummer det gäller
•Hur stor del som ges
•Tillträdesdag
•Avtalsdatum (datum vid påskrift)
•Allas underskrifter
•Gärna givarens nya adress, för kontrolluppgift

Gåvobrevet ska undertecknas av alla parter.

Om gåvomottagaren inte redan är medlem i föreningen ansöker personen om medlemskap och föreningen beslutar om godkännande. Gåvogivaren avgör hur stor andel som ges i gåva. Om gåvan avser en viss andel av bostadsrätten behöver andelen anges.

Om gåvogivaren ger 100 % men önskar bo kvar behöver föreningens styrelse informeras. Styrelsen beslutar om andrahandsuthyrning behövs eller inte.

Vid flytt önskar Riksbyggen veta givarens nya adress så att vi kan sända en kontrolluppgift. Du behöver en medlemsansökan och en blankett för uthyrning av bostaden i andra hand.

BRF Pyramiden | Uddeholmsgatan 30 | 21450 Malmö facebookbutton