Felanmäla föreningens bredband - hur?

 1. Börja med att starta om all utrustning (router, PC)
 2. Om ovan inte hjälper så bör du testa en dator direkt i uttagen med kabel.
 3. Om nr2 inte hjälper så bör du kontakta Riksnets support. Låt gärna PC:n vara direktinkopplad i fiberuttaget då Riksnet inte felsöker trådlösa nätverk.

Riksnet Support:
0770 – 33 99 33

Öppettider:
08:00 – 21:00 måndag – fredag
11:00 – 16:00 lördag – söndag
11:00 – 16:00 övriga helgdagar

 

Vem svarar för underhållet?

Om du klickar här kan du se vem som svarar för vad om det är Brf eller Brh

 

Om jag vill byta från 1 fas(230V) till 3 fas(230V/400V) - hur gör jag?

Om du vill byta till 3 fas, behövas en omkoppling av mätaren göras i källaren, ring då Elektroteam(Alexander) på 0709 79 52 55, kostnaden för detta står Brh för

 

Var hittar jag föreningens Stadgar?

Föreningens stadgar hittar du om du klickar här

Var hittar jag föreningens årsredovisning?

Föreningens årsredovisning hittar du om du klickar här

Hur gör jag för att hyra ut min lägenhet i andra hand?

Det är styrelsen i din bostadsrättsförening som tar beslut om andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning tillåts i högst 6 månader i taget. Andrahandsuthyrning är en överenskommelse mellan innehavaren och andrahandshyresgästen.

Vänligen observera att föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning, denna avgiften är 10% av prisbasbelopp

Ladda ned blankett/ansökan här

Hyra ut bostadsrättslägenhet i andra hand – vad gäller? - Läs här

Hur gör jag om jag vill boka föreningslokalen, hobbyrum eller om jag vill hyra föreningens släpvagn?

Föreningslokalen hyrs ett dygn i taget, ska städas efter, nyckeln återlämnas till styrelsen på vicevärdskontoret(brevinkast) senast kl. 10.00.
Lokalen kostar 300 kr per dag eller 500 Kr för en helg och tar max 45 personer.
Lokalen hyrs från Kl.10.00 till Kl.10.00(nästa dag)
Musik och fest måste avslutas senast kl.23.00

Släpvagn går att hyra och koster 100:- per dygn

Boka direkt på Boendewebben

Måste jag bli medlem i en förening när jag har köpt en bostad?

För att flytta in i en bostadsrättsförening måste köparen bli godkänd medlem i föreningen. Ansökan om medlemskap ska dessutom bifogas med överlåtelseavtalet i de fall överlåtelseavtalet inte omfattar detta.

Blanketten för medlemskap ska skickas till Riksbyggen för registrering - men beslutet om medlemskap tas av styrelsen som sedan meddelar sitt beslut till Riksbyggen.

Vad har Riksbyggen med din förening att göra och vad innebär det att bo i en Riksbyggenförening?

Din förening kan anlita Riksbyggen för olika typer av förvaltningstjänster som:

Ekonomisk förvaltning

Genom att ta hjälp med den ekonomiska förvaltningen säkerställer Riksbyggen en effektiv och trygg hantering av föreningens ekonomi. Det kan handla om till exempel bokföring och bokslut, pantförskrivning, uthyrning av lokaler och utskick av avgiftsavier samt lånehantering.

Teknisk förvaltning

Om din förening anlitar Riksbyggen för teknisk förvaltning får ni hjälp att garantera fastighetens värde på sikt genom professionell planering för underhåll. Bland Riksbyggens övriga tjänster finns bland annat hjälp med energioptimering och löpande drift som säkerställer att era installationer används så effektivt som möjligt.

Fastighetsservice

I detta tjänsteområde ingår allt från trappstädning och trädgårdsskötsel till akut underhåll när något gått sönder. Jourtelefonen Dag&Natt 0771-860 860 (ett nummer för dig som boende) ingår i denna tjänst.

Vad innebär det att bo i en Riksbyggenförening?

För att lära dig mer om vad det innebär att bo i en Riksbyggenförening titta på filmen Vad innebär det att bo i en Riksbyggenförening?  i e-utbildningen Bo i bostadsrätt.

Vem bestämmer avgiften?

Styrelsen fastställer avgiften så att de sammanlagda avgifterna ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i föreningen.

Avgiften fördelas sedan till bostadsrättshavarna enligt stadgarna.

Jag vill ha min faktura som e-faktura, hur gör jag?

Anmälan för e-faktura gör du på din internetbank.

Det innebär att vi skickar fakturan elektroniskt och den presenteras på ditt bankkonto på internet. Vissa banker har också stöd för automatisk betalning vilket innebär att du kan välja om betalningen ska göras automatiskt eller manuellt.

 

Jag vill veta allt om överlåtelse

En överlåtelse är en övergång av äganderätt eller av rättigheten att nyttja någonting som ägs av någon annan. Överlåtelse kan ske till exempel genom köp, byte eller gåva.
Överlåtelse via privat försäljning av bostaden hos Riksbyggen
Tre överlåtelseavtal ska skrivas, ett till säljaren, ett till köparen och ett originalavtal som skickas till Riksbyggen. Vi vidarebefordrar handlingarna till föreningen för beslut. Om ni använder ett annat överlåtelseavtal än Riksbyggens behövs en separat ansökan om medlemskap.

Säljare och köpare meddelas föreningens beslut per brev.
Överlåtelse via försäljning av bostaden via mäklare

 • Mäklaren upprättar överlåtelseavtal, hanterar handpenning och kontaktar banken.
 • Mäklaren skickar in originalavtalet samt kompletterande handlingar (exempelvis fullmakt, bouppteckning, anställningsbevis) till Riksbyggen.

Överlåtelse av bostadsrätt som gåva
Vid gåva är det aldrig några pengar inblandade/någon köpeskilling eftersom bostadsrätten då överlåts just som en gåva.

 • Ett gåvobrev ska upprättas och skickas i original till Riksbyggen.
 • Överlåtaren kan skriva ett eget gåvobrev men det finns också att köpa på bokhandeln.

Om gåvotagaren inte är medlem ska ansökan om medlemskap bifogas.
Överlåtelseavgift?
När du köper eller säljer en lägenhet tar Riksbyggen ut en administrativ avgift enligt föreningens stadgar.

Av bostadsrättsföreningens stadgar framgår att föreningen äger rätt att ta ut en överlåtelseavgift på 2,5 procent av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs årligen av SCB på uppdrag av regeringen. Prisbasbeloppet varierar från år till år.

Överlåtelseavgiften debiteras säljare eller köpare beroende på vad som framgår av föreningens stadgar.
Vad är viktigt att tänka på vid en överlåtelse hos Riksbyggen
Det här ska skickas till Riksbyggen:

 • Vid köp – Ett original av avtalet.
 • Vid arv – En kopia på hela bouppteckningen och eventuellt testamente.
 • (Bouppteckningen måste vara registrerad hos Skatteverket)
 • Vid bodelning – Ett original av bodelningsavtalet.
 • Vid gåva – Ett original av gåvobrevet. Viktigt är även att ta reda på vem som enligt bostadsrättsföreningens stadgar är skyldig att betala överlåtelseavgift.

Läs vad ett gåvobrev behöver innehålla

 

Var kan jag hitta min avier/ocr-nummer?

Om du bor i bostadsrätt så kan du skapa ett konto på vår kundwebb. Där du bland mycket annat kan se dina avier med ocr-nummer.

Läs mer om kundwebben

Skapa konto på Riksbyggens Kundwebb

Autogiro har inte dragits, varför?

Vi försöker vid tre olika tillfällen att dra pengarna. Har inte pengarna dragits trots detta bör du kontrollera med din bank och sedan kontakta Riksbyggen för att få en avi att betala avgiften på.

Har vi som boende rätt att vägra betala en avgiftshöjning om höjningen inte meddelats i förväg av styrelsen?

Någon skyldighet för styrelsen att i viss tid innan avgiftshöjning meddela bostadsrättshavarna den ändrade avgiften finns inte. Om de boende väljer att betala den gamla (lägre) månadsavgiften riskerar de att bli uppsagda på grund av förverkande.

Årsavgiften som fastställs av styrelsen brukar av bostadsrättsföreningarna delas upp i mindre belopp, vanligtvis månadsvis och kallas då månadsavgift.

Avgiften bestäms av styrelsen efter de grunder som anges i stadgarna. Års- eller månadsavgifterna ska täcka löpande utgifter som räntor, amorteringar, skatter, försäkringar, fastighetsförvaltning, el, vatten, uppvärmning, renhållning med mera samt avsättningar till fonder.

Har föreningen rätt att säga upp garagekontrakt om det råder misstankar om att garage används på ett felaktigt sätt?

Den medlem som hyr garaget, har inte rätt att använda garaget för annat ändamål än det avsedda. Det avsedda ändamålet med garaget är biluppställningsplats, inte förråd eller något annat. Garagehyresgästen har endast vad man kallar för ett indirekt besittningsskydd, vilket innebär att kontraktet för garaget alltid kan sägas upp till hyrestidens utgång.

För det fall hyresvärden (föreningen) inte har tillräckliga skäl för sin uppsägning kan hyresgästen ha rätt till skadestånd, vilket i den här typen av ärenden är maximerat till en årshyra. Det är viktigt att tänka på att föreningen måste behandlar sina medlemmar lika. Det innebär att om en hyresgäst sägs upp på grund av felaktig användning ska även eventuellt övriga hyresgäster som använder garaget felaktigt sägas upp.

Hyresvärden (föreningen) har aldrig rätt att gå in i garaget utan hyresgästens tillstånd, om det inte är en nödsituation. Däremot kan en hyresvärd med hjälp av Kronofogden komma in och kontrollera att bostadsrättshavaren använder garaget för avsett ändamål.

Hur gör jag för att autogirot ska upphöra?

Kontakta Riksbyggen så avslutar vi ditt autogiro.

Hur gör jag för att ändra bankkontot som mitt autogiro dras ifrån?

Riksbyggen behöver ha en underskrift från dig på att du vill ändra bankkonto där dragningen ska ske, därför behöver du fylla i en ny ansökan och skicka till Riksbyggen.

Fyll i blanketten Medgivande till autogiro och skicka till Riksbyggen. Du kan även kontakta Riksbyggen så skickas hem en blankett.

Jag har ansökt om autogiro och undrar när det börjar gälla?

Om din autogiroanmälan kommer in före den 15:e i månaden kommer ditt konto att belastas samma månad. Kommer anmälan in efter 15:e i månaden så kommer ditt konto att belastas nästkommande månad.

Jag har fått en faktura på pantförskrivningsavgift, vad är det?

Pantförskrivningsavgift debiteras när den boende har lagt bostadsrätten som säkerhet vid banklån. Avgiften debiteras även när den boende lägger om sina lån på bostadsrätten.

Föreningen ansvarar för att förändringar gällande pantförskrivningar registreras i lägenhetsregistret för respektive bostadsrättsförening. Pantförskrivningsavgiften är en administrativ avgift som bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut om så anges i föreningens stadgar.

Av bostadsrättsföreningens stadgar framgår att föreningen äger rätt att ta ut en pantförskrivningsavgift på 1 % av prisbasbeloppet per pantförskrivning. Prisbasbeloppet fastställs årligen av SCB (Statistiska centralbyrån) på uppdrag av regeringen. (Prisbasbeloppet varierar från år till år.)

Läs mer på Bostadsrätternas webbplats om pantförskrivningsavgift

Jag har fått en påminnelse även fast jag har betalt fakturan, varför?

Kontrollera först att du betalat fakturan i tid. Kontrollera även att du betalat till rätt bankgiro eller plusgiro samt att du använt rätt fakturanummer.

Ordnar det sig inte, hör av dig till Riksbyggenså hjälper vi dig.

Jag har inte fått min e-faktura, vad ska jag göra?

Kontakta din bank så kan de hjälpa dig med detta.

Jag har inte fått några avgiftsavier?

Kontakta Riksbyggen så skickar vi ut nya avier till dig.

Jag har tappat bort mina avier, hur gör jag för att få nya?

Kontakta oss så förser vi dig med nya avier eller med ett OCR-nummer som du kan använda vid betalning.

Jag vill att avgiften ska dras via autogiro – hur ska jag göra?

För att göra ansökan fyll i blanketten Medgivande till autogiro och skicka till oss (adressen finns på blanketten). Det går även bra att kontakta Riksbyggen dygnet runt på 0771-860 860 så skickar vi hem en blankett.

Pengar dras automatiskt från angivet konto sista bankdagen i månaden.

Jag vill ha min faktura som e-faktura, hur gör jag?

Anmälan för e-faktura gör du på din internetbank.

Det innebär att vi skickar fakturan elektroniskt och den presenteras på ditt bankkonto på internet. Vissa banker har också stöd för automatisk betalning vilket innebär att du kan välja om betalningen ska göras automatiskt eller manuellt.

Kan jag skjuta upp betalningen på hyran?

Styrelsen avgörom du får uppskov på din avgift. Kontakta styrelsen .

Varför betalar jag hyra om jag köpt min bostadsrätt?

När man säger hyra är det i själva verket avgift man menar. Oavsett om man säger hyra eller avgift kan det ju verka lite märkligt att man ska betala en avgift för att använda något man faktiskt köpt.

Föreningen ska inte göra någon vinst på avgiften du som bostadsrättshavare betalar. Avgiften täcker kostnader för det som ägs och förvaltas av föreningen. På så sätt betalar ni tillsammans för det som ni utnyttjar gemensamt. Till exempel städning av trapphus, gräsklippning och snöröjning.

Men förutom löpande utgifter för olika tjänster täcker avgiften även utveckling och underhåll. För exempelvis stambyten eller renovering av fasader behöver föreningen lägga undan pengar.

De flesta föreningar är dessutom belånade. Kostnaden för de lånen ingår också i din avgift.

Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Du är alltså medlem i en ekonomisk förening! Det är den föreningen som äger själva fastigheten. Det är alltså inte så att du äger den lilla del av fastigheten som utgör din bostad. Det du äger är rätten att nyttja bostaden på obestämd tid.
Att ni genom bostadsrättsföreningen äger fastigheten innebär också att ni delar på ansvaret och risken. Om något behöver åtgärdas är det du och dina grannar som ansvarar för att lösa det. Det finns ingen hyresvärd att vända sig till.

Titta på film Varför betalar du hyra? i Riksbyggens E-utbildning Bo i bostadsrätt

 

Hur jag kan få ut pengar som jag har liggandes i min reparationsfond / ”inre underhållsfond”? 

Ladda ner blanket för uttag från inre underhållsfonden

Skickas till Riksbyggen, Servicecenter Västerås, Box 211, 721 06 Västerås.
Din reparationsfonds aktuella saldo finns angivet på senaste avgiftsavin.

 

Hur får man ett lägenhetsutdrag/ lägenhetsförteckning? 

Du kan ringa eller mejla oss. Man kan beställa ett lägenhetsutdrag via info@riksbyggen.se eller 0771-860 860. Handläggaren skickar lägenhetsutdraget till den adress som lägenheten ligger på.

Vad är en lägenhetsförteckning (lägenhetsutdrag)?
Styrelsen i bostadsrättsföreningen måste föra lägenhetsförteckning (lägenhetsutdrag). Förteckningen ska innehålla uppgift om varje lägenhets beteckning, belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen. Datum för registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen ska också anges liksom insats och bostadsrättshavarens namn. Dessa uppgifter ska föras in då en lägenhet upplåts med bostadsrätt.

Läs mer om lägenhetsförteckning (lägenhetsutdrag) hos Bostadsrätterna.se

 

 

 

Brf Pyramiden | Uddeholmsgatan 30-36 | 214 50 Malmö facebookbutton